مقاله نظریه آوا نوشته دکتر حمیدی زاده

تحولات پویاى محیطى و صحنه پردازى رویدادهاى آینده از دریچه نگرش ها و تاملات انسان ها، اگر چه وقایع تاریخى را با تغییرات زمانه تداعى و بازآرایى مى کند اما پنجره اى از الگوهاى فرصت و تهدید براى مسیرهاى حرکت آینده پیش روى قرار مى دهد. براى بازنماندن از تلاش و مفید واقع شدن در اداره سرنوشت خود، نیازبه توانایى هایى است تا مدیریت پویاى آمادگى را براى خود و جامعه به ارمغان آورد. این مقاله به قلم دکتر حمیدی زاده نایب رئیس انجمن پویایی شناسی سیستم‌ها تلاشى براى تامل در آن حوزه هاست.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
اطلاع از