معرفی کتاب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری

کتاب «تفکر سیستمی: مبانی، ابزار و روش» نوشته دکتر قاسم مختاری توسط انتشارات دانشگاه قم به چاپ رسید. در بخشی از این کتاب آمده است:

هنر تفکر سیستمی این است که از درون پیچیدگی‌ها، ساختارهای ایجادکننده دگرگونی‌ها را ببینیم. تفکر سیستمی به معنای نادیده گرفتن پیچیدگی‌ها نیست بلکه به معنای سازمان‌ دادن به پیچیدگی، در قالب تبیینی منسجم است که علل مسائل را روشن کند و مشخص نماید چگونه می‌توان آنها را درمان نمود.

پیچیدگی جهان امروز، بسیاری از مدیران را بدان‌جا رسانده است که وانمود کنند اطلاعات مورد نیاز برای عملکرد اثربخش را در اختیار ندارند؛ اما به نظر می‌آید مسئله اساسی که مدیران با آن مواجه‌اند، همیشه قلّت اطلاعات نیست بلکه گاهی هم کثرت اطلاعات است. آنچه غالباً بدان نیازمندیم، روش‌هایی برای فهم این است که چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست؛ بر چه متغیرهایی متمرکز شویم و به کدام‌ها کمتر توجه کنیم.

هدف تفکر سیستمی، بهبود درک ما از ارتباط عملکرد هر سیستم با ساختار درونی و سیاستهای عملیاتی آن است تا از این درک برای طراحی سیاست‌های مؤثر استفاده کنیم. باید به خاطر داشت که همواره تبیین‌های ظاهراً متقاعدکننده‌ای وجود دارد که نتایج کسب شده را به نیروهای خارج از سیستم نسبت می‌دهند؛ اما این تبیین‌ها اهرمی برای تغییر فراهم نمی‌کنند.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
اطلاع از