کارگاه های آموزشیانجمن ایرانی پویایی شناسی سامانه‌ها برگزار می‌کند:

کارگاه آموزشی مدلسازی پویایی شناسی سامانه ها

 

مدرسان:

جناب آقای دکتر علینقی مشایخی

ریاست انجمن ایرانی پویایی شناسی سامانه‌ها و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

کارگاه آموزش مدلسازی پویایی شناسی سامانه ها ساعت ۸ الی ۱۲

جناب آقای علی حاجی غلام سریزدی

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

سرکار خانم نسیم صابونچی

استادیار دانشگاه ایالتی نیویورک

کارگاه کمک به مدلسازی پویایی شناسی سامانه ها ساعت ۱۴ الی ۱۸


زمان: پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۸ الی ۱۸

مکان: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

هزینه ثبت نام: ۱۰۰ هزار تومان (۵۰ درصد تخفیف برای اعضای انجمن)

نحوه ثبت نام:

ابتدا از طریق لینک ثبت نام در سایت ایوند اقدام به ثبت نام در کارگاه نموده و بعد از اتمام ثبت نام، در صورت نیاز به دریافت کمک برای مدلسازی لطفا فرم کارگاه را به همراه مستنداتی که به مربیان در راهنمایی به شما کمک می‌کند از طریق ایمیل کارگاه (ISDconference2017@gmail.com)  ارسال کنید.

لینک ثبت نام در ایوند

لینک دانلود فرم کارگاه


معرفی کارگاه کمک به مدلسازی “Modeling Assistance Workshop (MAW)”

کارگاه کمک به مدلسازی با هدف آموزش و کمک به حل مسائل و مشکلات پژوهشگران و دانشجویان در زمینه مدلسازی پویایی شناسی سامانه‌ها توسط آقای علی حاجی غلام سریزدی و خانم نسیم صابونچی سازماندهی شده است. این کارگاه به منظور مربی‌گری فردی (one-on-one coaching) و پاسخ به سوالات مشخص مرتبط با مدل‌هایی که توسط پژوهشگران و دانشجویان در حال مطالعه یا توسعه آن هستند یا سایر مدل‌هایی که در منابع پویایی شناسی سامانه‌ها وجود دارد و همچنین نرم افزارهای مختلف مدلسازی می‌باشد. سوالات می‌تواند دربرگیرنده گام‌های مختلف مدلسازی (ساختاردهی به مسئله، تدوین فرضیه پویا، تدوین مدل و ترسیم نمودارهای علت و معلولی و جریان، اعتبارسنجی، طراحی و تحلیل سیاست‌ها) باشد.

مدارک و لوازم

متقاضیان لطفا مواد لازم جهت توصیف مسئله خود مانند کاغذ و خودکار، نمودارها، مقالات و کتاب های مرتبط، نرم افزار و لپ تاپ را به همراه داشته باشند.

زمان بندی

در کارگاه برای هر فرد مدت ۱۵ الی ۳۰ دقیقه وقت اختصاص داده می شود.