ارسال فایل ارایه مقاله


به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها؛ مهلت ارسال فایل ارائه مقالات تا دوشنبه ۲۷ آذر می باشد.

از نویسندگان مقالاتی که پذیرش آنها بصورت شفاهی می باشد تقاضا می شود تا تاریخ مذکور فایل ارائه خود را در قالب فرمت کنفرانس به آدرس ایمیل کنفرانس (ISDconference2017@gmail.com) ارسال نمایند.

 

 

مهلت ثبت نام


به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها؛ روز ٢۵ آذر آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس می باشد.

همچنین لازم به ذکر است که ثبت نام با پرداخت هزینه (دانشجویی یا ازاد) هم برای حضور در کنفرانس، هم پذیرش مقاله (ارائه شفاهی یا درج در سی دی) و هم حضور در کارگاهها می باشد و فقط یکبار پرداخت لازم است.
تنها برای کارگاه کمک به مدلسازی (MAW) علاوه بر مورد فوق می بایست فرم ثبت نام مرتبط با کارگاه به ایمیل کنفرانس إرسال شود تا به متقاضی وقت مشاوره داده شود.

 

 

نتایج داوری مقالات


به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها؛ نتایج نهایی داوری مقالات اعلام شد. لازم به ذکر است نتایج داوری برای نویسنده مسئول مقاله ایمیل شده است. همچنین در سایت ایوند در قسمت “مقالات من” می توانید نتیجه را ببینید.

 

گفتنی است تمامی افراد جهت حضور در کنفرانس می بایست ثبت نام (پرداخت هزینه) کنند. پذیرش نهائی مقاله نیز منوط به ثبت نام نویسنده مسئول (پرداخت هزینه) برای تمامی مقالات (چه ارائه شفاهی و چه چاپ در سی‌دی) می‌باشد. همچنین حضور نویسنده مسئول مقالات پذیرش شده شفاهی در کنفرانس الزامی است.

 

ثبت نام از طریق سایت ایوند می باشد.

 

 

کارگاه Modeling Assistance Workshop (MAW)


به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها؛ کارگاه کمک به مدلسازی (Modeling Assistance Workshop -MAW) توسط خانم دکتر نسیم صابونچی (استادیار دانشگاه ایالتی نیویورک) و آقای دکتر علی حاجی غلام سریزدی، در این کنفرانس برگزار می گردد.

 

معرفی کارگاه

 

فرم اطلاعات جهت ثبت نام در کارگاه

 

 

سخنرانی دکتر غفارزادگان


Dr Navid Ghaffarzadegan, Assistant Professor, Industrial and Systems Engineering, Virginia Tech

 

به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها؛ دکتر نوید غفارزادگان استادیار دانشگاه Virginia Tech، در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.

 

فرمت ارائه شفاهی مقالات


به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها، ارائه شفاهی مقالات طبق فرمت کنفرانس که در زیر آمده است می باشد. لازم به ذکر است که در صورت عدم رعایت فرمت تدوین مقاله، دبیرخانه کنفرانس از پذیرش ارائه مقاله معذور می‌باشد.

 

فرمت ارائه مقاله بصورت شفاهی