عضویت

انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها به منظور گسترش فعالیت‌های خود در کشور با هدف ترویج و افزایش آگاهی از رویکرد پویاشناسی سامانه‌ها و ارتقا تفکر سیستمی و پویاشناسی سامانه‌ها و همچنین شبکه سازی با پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان به پویاشناسی سامانه‌ها؛ زمینه عضویت افراد در انجمن را فراهم نموده است.


انواع عضویت

عضویت در انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها به دو صورت حقیقی و حقوقی صورت می‌پذیرد که در  زیر تشریح شده‌اند.

۱- عضویت حقیقی

عضویت حقیقی به سه صورت عضویت وابسته، پیوسته و دانشجویی می‌باشد.

 

الف- اعضای وابسته:

کلیه‌ افرادی‌ که‌ دارای‌ حداقل‌ مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته های‌ مدیریت و مهندسی صنایع یا دیگر رشته‌های مرتبط هستند و یا سابقه فعالیت در زمینه پویاشناسی سامانه ها و تفکر سیستمی را دارند، در زمره اعضای پیوسته محسوب می‌شوند.

اعضای پیوسته از کلیه امکانات عضویت در انجمن و همچنین حق رای در مجمع عمومی به منظور انتخاب هیئت مدیره برخوردار می­ باشند.

ب- اعضای پیوسته:

اعضای وابسته ایی که در پیشبرد اهداف‌ انجمن‌ کمک های‌ مؤثر و ارزنده‌ای‌ نموده‌اند، عضو پیوسته تلقی می‌شوند. بعبارت دیگر عضو پیوسته نخبگان‌ ویژه‌ جامعه،‌ اعم‌ از شخصیت های‌ ایرانی‌ و یا خارجی‌ که‌ مقام‌ علمی‌ یا اجرایی‌ آنان‌ در زمینه‌ پویاشناسی سامانه ها و تفکر سیستمی حائز اهمیت‌ بوده و  سال ها عضو وابسته انجمن بوده اند با تصمیم هیئت مدیره انجمن به عضو پیوسته ارتقا می یابند.

ج-  اعضای دانشجویی:

دانشجویانی هستند که در‌ رشته های‌ مدیریت و مهندسی صنایع یا دیگر رشته‌های مرتبط مشغول به تحصیل می‌باشند.

۲- عضویت حقوقی

وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، و نهادها اعم از دولتی، غیر دولتی و خصوصی، که در زمینه های علمی و پژوهشی مرتبط فعالیت دارند، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.


حق عضویت

حق عضویت سالیانه برای انواع عضویت ها در انجمن به شرح ذیل می باشد.


مراحل عضویت

مرحله ۱: تکمیل فرم درخواست عضویت به همراه ارسال مدارک لازم توسط متقاضی

مدارک لازم جهت عضویت حقیقی عبارتند از:

 • فرم تکمیل‌شده درخواست عضویت حقیقی (لینک دانلود)
 • فایل الکترونیکی عکس ۴*۳
 • کپی کارت ملی
 • کپی شناسنامه
 • کپی آخرین مدرک تحصیلی
 • رزومه
 • کپی کارت دانشجویی (ویژه عضویت دانشجویی)
 • کارت عضویت قبلی (درصورت داشتن سابقه عضویت در انجمن)

مدارک لازم جهت عضویت حقوقی عبارتند از:

 • فرم تکمیل‌شده درخواست عضویت حقوقی (لینک دانلود)
 • نامه رسمی (جهت درخواست عضویت و معرفی نماینده)
 • مدارک ثبت رسمی شرکت (کپی آخرین روزنامه رسمی، کپی آگهی ثبت در اداره ثبت شرکت‎ها)
 • لیست اعضای هیات مدیره
 • رزومه شرکت
 • لوگوی شرکت (جهت درج در وب‌گاه انجمن)
 • کپی کارت عضویت قبلی (درصورت داشتن سابقه عضویت در انجمن)

مرحله ۲: بررسی و تایید مدارک توسط انجمن و اطلاع به متقاضی

مرحله ۳: واریز حق عضویت به حساب بانک تجارت به شماره حساب ۳۴۲۰۷۶۶۵۳ (شماره شبا: IR620180000000000342076653) به نام انجمن علمی پویاشناسی سامانه ها و ارسال رسید بانکی توسط متقاضی

مرحله ۴: بررسی و تایید رسید بانکی و تایید عضویت و صدور کارت عضویت توسط انجمن

ارسال مدارک تنها از طریق ایمیل انجمن (IranianSystemDynamicsSociety@gmail.com) امکان‌پذیر می‌باشد.


اعضای حقیقی انجمن در سال ۹۵ – ۹۶

اسامی اعضای حقیقی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها در سال ۹۵ – ۹۶ (۰۱/ ۰۷ / ۱۳۹۵ الی ۰۱/ ۰۷/ ۱۳۹۶) در لینک زیر آورده شده است.

لینک اسامی اعضا

بدیهی است این اعضا در صورت تمایل بایستی عضویت خود را تمدید نمایند.