معرفی کتاب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری

کتاب «تفکر سیستمی: مبانی، ابزار و روش» نوشته دکتر قاسم مختاری توسط انتشارات دانشگاه قم به چاپ رسید. در بخشی از این کتاب آمده است:

هنر تفکر سیستمی این است که از درون پیچیدگی‌ها، ساختارهای ایجادکننده دگرگونی‌ها را ببینیم. تفکر سیستمی به معنای نادیده گرفتن پیچیدگی‌ها نیست بلکه به معنای سازمان‌ دادن به پیچیدگی، در قالب تبیینی منسجم است که علل مسائل را روشن کند و مشخص نماید چگونه می‌توان آنها را درمان نمود.

پیچیدگی جهان امروز، بسیاری از مدیران را بدان‌جا رسانده است که وانمود کنند اطلاعات مورد نیاز برای عملکرد اثربخش را در اختیار ندارند؛ اما به نظر می‌آید مسئله اساسی که مدیران با آن مواجه‌اند، همیشه قلّت اطلاعات نیست بلکه گاهی هم کثرت اطلاعات است. آنچه غالباً بدان نیازمندیم، روش‌هایی برای فهم این است که چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست؛ بر چه متغیرهایی متمرکز شویم و به کدام‌ها کمتر توجه کنیم.

هدف تفکر سیستمی، بهبود درک ما از ارتباط عملکرد هر سیستم با ساختار درونی و سیاستهای عملیاتی آن است تا از این درک برای طراحی سیاست‌های مؤثر استفاده کنیم. باید به خاطر داشت که همواره تبیین‌های ظاهراً متقاعدکننده‌ای وجود دارد که نتایج کسب شده را به نیروهای خارج از سیستم نسبت می‌دهند؛ اما این تبیین‌ها اهرمی برای تغییر فراهم نمی‌کنند.

معرفی کتاب پویایی‌های سیستم‌ نوشته دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده

ویراست دوم کتاب پویایی‌های سیستم‌ نوشته دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده نایب رئیس انجمن پویایی‌شناسی سیستم‌ها توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد. این کتاب در ۱۱ فصل به بررسی ابعاد محتلف پویایی‌شناسی سیستم‌ها می‌پردازد.

full page pouyayi hay system

 


به منظور تهیه کتاب می‌توانید به وبسایت انتشارات دانشگاه شهید بهشتی مراجعه نمایید.

معرفی کتاب پویاشناسی سیستم‌ها (جلد اول) نوشته دکتر علینقی مشایخی

جلد اول کتاب پویا شناسی سیستم‌ها نوشته دکتر علینقی مشایخی رئیس انجمن پویایی‌شناسی سیستم‌ها توسط انتشارات آریانا قلم به چاپ رسید. در بخشی از این کتاب آمده است:

«در نگرش پویا، به پدیده ها و رخدادها در طول زمان نگاه می شود. تحلیل و فکر انسان در
امتداد زمان فعال می شود. در نگرش پویا زمان یک بعد مهم و حیاتی در تفکر و تحلیل است.
روندها در طی زمان مورد توجه قرار می گیرند. رخدادها در پرتو روندها دیده می شود. رخدادها یا
وقایع به صورت جزئی از روندها بررسی می شوند. در نگرش پویا به زمان گذشته و تحولات گذشته
و ارتباط آن با رخداد موردنظر در زمان حال توجه می شود. درنگرش پویا، نه تنها تفکر در امتداد
زمان از گذشته به حال می آید، بلکه ادامه یافته و حال را به آیند های که می تواند در پیش باشد
متصل می کند.»

خلاصه کتاب از لینک زیر قابل دسترسی است:

sumerry-poyaee_shenasi

علاقمندان می‌توانند با مراجعه به وبسایت انتشارات کتاب را تهیه کنند.

چاپ کتاب ۶ جلدی توسعه صنعت پویانمایی ایران توسط موسسه سمام

کتاب ۶ جلدی توسعه صنعت پویانمایی ایران توسط موسسه سمام (عضو حقوقی انجمن پویایی‌شناسی سامانه‌ها) تدوین و منتشر شد. در جلد شماره ۶ این کتاب که حاصل یک پژوهش عملیاتی صورت پذیرفته توسط این موسسه است، از رویکرد سیستمی (مدلسازی کیفی) در موضوع توسعه صنعت پویانمایی کشور استفاده شده است. برای مطالعه بیشتر و دانلود رایگان فایل ۶ جلد کتاب سند توسعه صنعت پویانمایی به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

http://www.samamsystem.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=268&p=1&showitem=14

http://www.samamsystem.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=268&p=1&showitem=15

http://www.samamsystem.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=268&p=1&showitem=17

http://www.samamsystem.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=268&p=1&showitem=18

http://www.samamsystem.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=268&p=1&showitem=19

http://www.samamsystem.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=268&p=1&showitem=20